Ornamentika – otkrivanje estetike i simbolike

авг 30, 2023

Asocijacija za afirmaciju kulture ASK započela je razvoj ASKademije primenjene umetnosti čiji program započinje sekcijom ornamentike za decu, koja je posvećena slikanju i bojenju ornamenata na različitim podlogama.

Na ovoj izuzetno zanimljivoj sekciji, pored slikanja ornamenata na papiru, platnu i drugim materijalima sa praktičnom primenom, naši polaznici imaju priliku da nauče dosta toga u vezi sa ovom čarobnom tematikom.

Imajući u vidu da mnogima još uvek nije poznato šta se sve može smatrati ornamentom kao i šta podrazumeva pojam ornamentike, odlučili smo da napišemo kraći članak koji će približiti ou tematiku.


Šta je ornament?

Ornament (šara ili ukras) je dekorativni element koji se dodaje na predmete kako bi se poboljšala njihova estetska privlačnost. Ornamenti mogu biti različitog oblika, veličine i materijala, a mogu se primenjivati u različitim kontekstima, uključujući arhitekturu, dizajn enterijera kao i sve grane umetnosti.

Primeri ornamenata u arhitekturi mogu uključivati skulpture, reljefe, zidne ploče, kipove i rozete. U dizajnu interijera, ornamenti se često primenjuju na tapete, zavese, tepihe i nameštaj. U umetnosti, ornamenti su često prisutni u kaligrafiji, na nakitu, na tkanini ili kao ukrasni detalji na slikama.

Ornamenti su često korišćeni kao simbolički ili kulturni elementi i mogu predstavljati različite stvari zavisno od konteksta i kulture u kojoj se koriste.

Međutim ornament je mnogo više od navedenog. On predstavlja fenomen koji je zapravo prvi ljudski, svesni iskaz. Iako takav ostao je pretežno zanemaren.

Ornamenti su bili prisutni u umetnosti i dizajnu već hiljadama godina i potiču iz različitih kultura širom sveta. Postoje različita mišljenja o tome šta su bili prvi ornamenti i gde su se pojavili, ali se smatra da su se prvi put pojavili u praistorijskim vremenima kada su ljudi crtali simbole na zidovima pećina.

Ornamenti su bili važni elementi u mnogim kulturama, a koristili su se za različite svrhe. U egipatskoj umetnosti, ornamenti su se koristili za prikaz simbola bogova i važnih figura. U antičkoj grčkoj umetnosti, ornamenti su se koristili za ukrašavanje zgrada, kao i za prikazivanje mitoloških scena. U srednjovekovnoj Evropi, ornamenti su bili važni elementi u umetnosti i arhitekturi, a korišćeni su u crkvenim i svetovnim građevinama, kao i u knjigama i rukopisima.

Ornamenti su se takođe koristili pri izradi raznih predmeta, kao što su nakit, posuđe pa čak i oružje. U 19. veku, ornamenti su postali neizostavan element u viktorijanskom stilu, gde su se koristili za ukrašavanje raznih predmeta, od nameštaja do odeće. Ornamenti su takođe bili prisutni u Art Nuvo (Art Nouveau) stilu u kasnom 19. veku, gde su se koristili za stvaranje složenih i dekorativnih linija i uzoraka.

Danas se ornamenti i dalje koriste u umetnosti i dizajnu, a često se koriste za stvaranje dekorativnih elemenata koji poboljšavaju estetski izgled proizvoda. Mnogi moderni umetnici i dizajneri inspirišu se tradicionalnim uzorcima i motivima, stvarajući nove i inovativne načine primene ornamentike.


Šta je ornamentika?

Ornamentika je područje umetnosti i dizajna koje se bavi proučavanjem, stvaranjem i primenom ornamenata. Ovaj pojam se odnosi na sve oblike dekorativne umetnosti i dizajna koji koriste ornamente kao glavni element. Ornamentika se može primeniti na različite predmete, kao što su arhitektonski elementi, nameštaj, posuđe, nakit, odeća, knjige, umetničke radove i još mnogo toga. U svakom od ovih predmeta, ornamenti se koriste kao ukrasni elementi koji poboljšavaju estetsku vrednost proizvoda.

U ornamentici se često koriste različite tehnike i materijali, uključujući graviranje, kiparstvo, kaligrafiju, slikanje, tkanje i vez. Ornamenti mogu biti geometrijski oblici, cvetni motivi, životinjski ili ljudski likovi, ili kombinacije ovih elemenata kao i simboli koji komuniciraju kroz različite civilizacije.

Ornamentika ima dugu istoriju, koja seže od drevnih civilizacija do modernog doba. Mnoge kulture su razvile svoje vlastite stilove ornamentike, a njeni motivi se često koriste kao simbolički elementi koji predstavljaju određene vrednosti ili tradicije. Danas, ornamentika se koristi u mnogim aspektima dizajna, od industrijskog do umetničkog, te se smatra važnim elementom u stvaranju vizuelne privlačnosti proizvoda. Odabrali smo pristup koji obuhvata različite metode proučavanja i primene ornamentike. Ovaj pristup naglašava povezanost različitih segmenata učenja počev od ilustrativnog, tj. slikarskog, zatim istoriografskog, tj. duhovnog kao i segmenta iz oblasti primenjene umetnosti.


Shodno svemu navedenom program sekcije ornamentike, u okviru ASKademije primenjene umetnosti, obuhvata komplet radionica koje segmentirano obrađuju datu tematiku primenjujući različite tehnike slikanja ornamenata. Osnovni cilj sekcije je da pruži svim polaznicima osnovna znanja i veštine za primenu ornamenata u slikarstvu, dizajnu i umetnosti bilo da su dečije ili grupe za odrasle.

Deo ove oblasti, kojem će sekcija ornamentike posvetiti posebnu pažnju, jesu ornamenti iz funudusa srpskog srednjovekovnog nasleđa, primenjivani najčešće u arhitekturi i oslikavanju manastira iz ovog vremenskog razdoblja. Vrednost ovih ornamenata, pored estetskog, umetničkog i identitetskog momenta, leži u tome što mnogi od njih predstavljaju tradicionalne i drevne simbole, a ne samo ukrase. Polaznici ove tematske sekcije će imati priliku da uče o ornamentici i ornamentima kroz oslikavanje na slikarskom platnu, tkanini odevnim i drugim ukrasnim predmetima, na način koji obuhvata istorijski i duhovni aspekt, uz podršku autentične, stručne literature.

Krajnji cilj ASKkademije primenjene umetnosti, koja se održava u sali ASK centra na Topličinom vencu, temelji se na težnji ka stvaranju zajednice koja će negovati afinitete ka umetnosti, a kroz temu ornamentike kao umetničku nit sa duhovnom vrednošću, prisutnu kroz dugu istoriju različitih civilizacija.