Edukacijom protiv korone

јул 23, 2020

Dolazak korona virusa promenio je svakodnevni ritam, navike, kao i način komunikacije.

Fizička distanca postala je deo svakodnevice i samim time promenila uslove rada i poslovanja.

Međutim, ovo je zasigurno prilika da uradimo poslove za koje u “normalnim” uslovima često nemamo vremena.

ASK centar za edukaciju nastavlja sa svojim programima i aktivnostima, uz proces prilagođavanja poslovanja, a u skladu sa zvaničnim preporukama i daljim razvojem događaja.

U cilju zaštite zdravlja zaposlenih i poslovnih partnera, preduzete su preventivne aktivnosti kako bi se rizici koje nosi korona virus sveli na minimum i držali pod kontrolom. Naši prostori su prilagođeni trenutnoj situaciji, uz potpunu primenu propisanih mera dezinfekcije i zaštite.

Iskoristite ovo vreme za edukaciju i rad na sebi.

Pridržavajte se propisanih mera.

Čuvajte svoje i zdravlje ljudi oko sebe.

Vaš,

ASK Centar za edukaciju