Kako da organizujete seminar u samo 7 koraka

Kako da organizujete seminar u samo 7 koraka

Bilo da organizujete prvi, ili sto prvi seminar, uvek je lakše kada imate ček listu s koracima koju možete da pratite.  Da bi se uverili da neki korak ne preskočite, s vama ćemo podeliti ček listu za organizaciju seminara ASK centra za edukaciju. Odredite cilj...
Kako da organizujete seminar u samo 7 koraka

How to organize a seminar in just 7 steps

Whether you are organizing your first or one hundred first seminar, it is always easier when you have a checklist with steps that you can follow. To make sure you don’t skip a step, we’ll share a checklist with you for organizing the ASK Education Center...
Humanitarna konferencija – Bizmind

Humanitarna konferencija – Bizmind

Uvek je lepo kada znamo da naš rad može da pomogne drugima. Tokom vikenda u ASK Centru za Edukaciju održana je konferencija humanitarnog karaktera “BizMind”. Konferencija “BizMind” je nastala u međusobnoj saradnji Rotaract kluba Skadarlija,...
Humanitarna konferencija – Bizmind

Humanitarian Conference – Bismind

It is always nice to know that our work can help others. During the weekend, a conference of humanitarian character “BizMind” was held at the KAS Center for Education. The conference “BizMind” was created in cooperation between the Rotaract...
Trening – Marketing in Digital Age

Trening – Marketing in Digital Age

Podrška motivisanim pojedincima, preduzetnicima i kompanijama da razvijaju svoje kapaciteta i stiču nova znanja je upravo jedan od glavnih ciljeva rada ASK Centra za Edukaciju.  Zahvalni smo kompaniji Bambi na ukazanom poverenju da trening Marketing in Digital...