Trening – Marketing in Digital Age

Trening – Marketing in Digital Age

Podrška motivisanim pojedincima, preduzetnicima i kompanijama da razvijaju svoje kapaciteta i stiču nova znanja je upravo jedan od glavnih ciljeva rada ASK Centra za Edukaciju.  Zahvalni smo kompaniji Bambi na ukazanom poverenju da trening Marketing in Digital...
Trening – Marketing in Digital Age

Training – Marketing in Digital Age

Supporting motivated individuals, entrepreneurs and companies to develop their capacities and acquire new knowledge is one of the main goals of the KAS Education Center. We are grateful to Bambi for the trust in holding the Marketing in Digital Age training right in...