Kako da organizujete seminar u samo 7 koraka

Kako da organizujete seminar u samo 7 koraka

Bilo da organizujete prvi, ili sto prvi seminar, uvek je lakše kada imate ček listu s koracima koju možete da pratite.  Da bi se uverili da neki korak ne preskočite, s vama ćemo podeliti ček listu za organizaciju seminara ASK centra za edukaciju. Odredite cilj...
Kako da organizujete seminar u samo 7 koraka

How to organize a seminar in just 7 steps

Whether you are organizing your first or one hundred first seminar, it is always easier when you have a checklist with steps that you can follow. To make sure you don’t skip a step, we’ll share a checklist with you for organizing the ASK Education Center...
Trening – Marketing in Digital Age

Trening – Marketing in Digital Age

Podrška motivisanim pojedincima, preduzetnicima i kompanijama da razvijaju svoje kapaciteta i stiču nova znanja je upravo jedan od glavnih ciljeva rada ASK Centra za Edukaciju.  Zahvalni smo kompaniji Bambi na ukazanom poverenju da trening Marketing in Digital...
Trening – Marketing in Digital Age

Training – Marketing in Digital Age

Supporting motivated individuals, entrepreneurs and companies to develop their capacities and acquire new knowledge is one of the main goals of the KAS Education Center. We are grateful to Bambi for the trust in holding the Marketing in Digital Age training right in...